Welcome!!! Awak Datang Kamek sambot!!!

Rabu, 02 September 2009

Keep it off the recordMenguak misteri kehidupan ini merupakan hal yang sangat menarik, sungguh Allah telah menciptakan segala sesuatu penuh dengan misteri yang merangsang manusia untuk selalu berfikir dan mengambil ilmunya. Semua misteri itu pada akhiranya akan berujung pada satu kesimpulan, yaitu betapa Kemaha besaran Allah tak terbantahkan dan manusia tidak mempunyai alasan secuilpun untuk belaku sombong atau membanggakan diri.
tak perlu jauh-jauh untuk dapat menemukan misteri yang luar biasa itu. didlalam tubuh kita sendiri akan kita temui dengat sangat mudah misteri-misteri itu. Ambil saja satu contoh, yaitu HATI.
Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan anomia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. berdasarkan ilmu kesehatan, hati disebut juga sebagai LIVER. hati bagi orang dewasa Hati memiliki fungsi utama yaitu sebagai Filter Darah. Darah yang beredar di tubuh kita akan dibersihkan dan disaring dari bahan-bahan beracun yang masuk ke tubuh melalui makanan atau pernafasan. selain itu hati juga dapat memiliki fungsi sebagai berikut:
# Menimpan berbagai bentuk glukosa, vit B12, dan zat besi
# Penyediaan tenaga (zat gula) dan protein
# Pengeluaran hormon-hormon dan insulin.
# Pembentukan dan pengeluaran Lemak dan Kolesterol
# Penyaring dan pembuang bahan bahan beracun di dalam darah mealalui proses pembongkaran hemoglobin.
# Merubah amonia menjadi urea.
disamping fungsi-fungsi yang rumit diatas, hati mempunyai fungsi lain lagi yang mempunyai hubungan dengan dunia psikologis. Hati ini dapat menentukan apakah amal ibadah seseorang bernilai ibadah atau tidak. ini terkait dengan fungsinya untuk menciptakan niat. Niat adalah syarat utama seseorang untuk dapat diterima ibadahnya, dan niat itu ada dihat seseorang.
Imam al-Bukhari berkata no. 54, "Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Al-qamah bin Waqqash, dari Umar bahwasanya Rasulullah bersabda,

"Segala amal tergantung pada niatnya dan bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa (niat) hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya (benar-benar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau perempuan yang akan dinikahinya, maka (nilai) hijrahnya tergantung kepada sesuatu yang ia berhijrah kepadanya" (Al-Bukhari menyebutkan secara ringkas no.1 dan lihat ujungnya di sana. Dikeluarkan oleh Muslim 1907, Abu Daud 2201, at Tirmidzi 1647, an-Nasa'i 1/58-60, 6/158 dan Ibnu Majah 4227)

"Ada satu pasukan menyerang ka'bah, tatkala mereka sampai di tanah lapang, mereka ditenggelamkan (ke dalam perut bumi) dari awal pasukan hingga yang paling akhir dari mereka." Dia (Aisyah) berkata, "Saya berkata, "Bagaimana ditenggelamkan dari yang paling pertama hingga yang paling akhir , padahal di dalamnya ada orang-orang pasar (para pedagang) dan yang bukan bagian dari mereka?" Beliau menjawab, 'Mereka ditenggelamkan (ke dalam perut bumi) dari yang paling pertama hingga yang paling akhir, kemudian mereka dibangkitkan menurut niat mereka." (Muslim mengeluarkan 2884, Ahmad 6/105-259, dan Abu Nu'aim dalam 'al-Hilyah5/12. al-Hafizh berkata dalam al-fath 4/4000, dan di dalam hadis ini (menunjukkan) bahwa segala amal dipandang menurut niat yang beramal dan larangan berkumpul bersama orang-orang dzalim, duduk-duduk bersama mereka serta memperbanyak jumlah mereka kecuali bagi yang terpaksa melakukan hal itu.

Subhanallah, luar biasa sekali fungsi hati tersebut. Bahkan kalau kita buat lebih extreme, hati dapat menentukan seseorang masuk syurga atau masuk neraka.
Disamping fungsi2 diatas, hati juga memilik fungsi sebagai penentu baik dan buruk benar atau salahnya sesuatu,funsi ini membuatnya disebut Hati Nurani (conscience) hal ini secara metafisika dapat dijelaskan sebagai berikut, dikutip dari artikel Ading Nashrulloh: Hati mempunyai funsi lain yaitu sebagai (Hati Nurani) adalah kesadaran akan kewajiban berhadapan dengan sistuasi konkret yang saya hadapi kini dan disini. Berkaitan dengan adanya kesadaran (conscientia = bersama dengan, turut mengetahui) tentang perbuatan dan tentang pelaku (diri sendiri). Semacam instansi dalam bati kita, yang menilai dari segi moral perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Cara berfungsinya Sebagai vindex : menilai perbuatan yang telah berlangsung Sebagai index : menilai perbuatan yang akan datang Sebagai ludex : menilai perbuatan yang sedang dilakukan. Kemutlakan hati nurani, tuntutannya mutlak, tidak dapat di tawar-tawar. Memerintahkan tanpa syarat (imperatif kateoris). Mengikuti hati nurani merupakan hak dasar bagi setiap orang. Hati nurani adalah norma terakhir bagi perbuatan-perbuatan kita.

Hakikat-hakikat Hati Nurani

1. Penghayatan atas yang baik dan yang buruk di dalamtingkah laku yang konkret.
2. Kekuatan Hati Melebihi Kekuatan Pikiran.
3. Pemberi Peringatan yang Paling Halus.
4.Hati nurani merupakan martabat terdalam diri manusia.
5. Hati nurani tempat kesadaran manusia untuk merefleksikan diri.
6. Bersifat retrospektif dan prospektif.
7. Hati nurani juga berkaitan dengan personal dan adipersonal manusia.
subhanallah semua itu adalah fungsi dari sebuah hati yang lembek dan tak bertulang... tidak ada satuahli atau apapun itu yang bisa membuat sebuah alat yang mempunyai fungsi luar biasa seperti itu... afala ta' kilu, afala tafakkarun....

Tidak ada komentar: